Een van de meest opvallende symptomen van migraine is de aanvalsgewijze hoofdpijn. Deze hoofdpijn wordt door krampen van de hersenvaten teweeggebracht en wordt gevolgd door oprekking van de vaten. Vaak is dit eenzijdig of hoofdzakelijk eenzijdig.
De tegen migraine gebruikte huismiddeltjes (bijvoorbeeld koffie) en medicijnen (bijvoorbeeld cavecot, ergotamine en migril) helpen mogelijk in acute situaties, maar kunnen de ziekte niet genezen. Hieruit blijkt dat migraine maar een symptoom is van een andere aandoening die daaraan ten grondslag ligt. Ook deze aandoening blijkt vaak multicausaal te zijn. 

Mogelijke oorzaken zijn: 

 

  • Voedingsallergenen en intoleranties; 
  • Hormonale storingen; 
  • Afwijkingen in de halswervels; 
  • Ontstekingen of sterk toxische ophopingen in de galblaas en/of de bijholtes; 
  • Amalgaam en toxische belasting. 


Ook hierbij geldt dat mogelijke oorzaken en belastingsfactoren individueel getest en behandeld moeten worden.

Als oorzaak van chronische hoofdpijn geldt vaak hetzelfde lijstje maar dan in geringere mate van ernst. Belastingen vanuit darmen met een eventuele mucotische belasting, een zwakkere lever, spierverkrampingen en psychische factoren spelen een grotere rol.