Een 60-jarige gepensioneerde man kreeg van zijn internist te horen dat zijn PSA onrustbarend steeg naar 20. Hij had al enkele maanden moeite met uitplassen en een onaangenaam drukgevoel in zijn onderbuik. Zijn internist wilde het nog enkele maanden aanzien, alvorens eventueel iets te ondernemen. 

Hij kwam in november bij mij in therapie. Omdat hij in het buitenland woonachtig is, kon hij onregelmatig voor therapie komen. Al snel na 3 behandelingen en enkele maanden later (april)  kon Jan melden dat zijn PSA gezakt was naar 8,6 en dat hij beter kon plassen en dat het onaangename gevoel in de onderbuik verdwenen was. Weer 3 maanden later meldde hij dat zijn PSA nu 8,1 was. Hij heeft er alle vertrouwen in dat het herstel zich zal voortzetten.