Hoe ziet een gemiddeld behandel protocol eruit voor onze patiënten

1. INTENSE THERAPIE: Behandelingen van 3,5 uur en meer en elke week, zijn bestemd voor:

• Als iemand bij ons met lyme therapie begint
• Mensen met een lyme belasting van 10 en hoger
• Mensen met een chronische ziekte
• Mensen met kanker
• Ernstig zieke mensen

2. Laser is bedoeld voor iedereen:

• met lyme,
• met pijnklachten
• met diepe diepe chronische klachten

3. STANDAARD THERAPIE: Behandelingen van 3,5 uur eenmaal per twee weken, zijn bestemd voor:

• Iedereen die eerst de intense therapie heeft ondergaan en in overleg met de therapeut overgaat naar standaard therapie en waarbij:

• De lyme belasting onder de 10 is gezakt.
• Mensen verbetering voelen in; welbevinden, belasting, concentratie en vitaliteit

• Mensen die aanvangen met therapie en lichte klachten hebben

4. Behandelingen van 2 uur of korter

• Alleen in overleg met de therapeut
• Als de lyme inmiddels in de cel wordt behandeld
• Voor kleine infecties; zoals griep, vermoeidheid, virale of bacteriële belasting
• Mensen die hypergevoelig zijn en heftig reageren op de standaard behandelingen


Bovenstaande richtlijnen zijn algemeen. Soms is het nodig voor maatwerk te kiezen en dat we vragen iemand voor een bepaalde tijd vaker dan 1 maal per week te komen.
We denken hierbij aan:

• Zeer ernstige kanker
• Bloedvaatvernauwing met gevaar op infarcten
• Zeer ernstige pijnklachten
• Zware lymebelasting 
• Zware auto immuun belasting

 

Tarieven 2018/2019:

 

* Intensieve therapie incl. laser :  3,5 uur en langer           € 360

* Standaard therapie incl. laser:   3,5 uur                             € 280

* standaard therapie
           excl. laser & excl. therapeutische behandelingen € 160

* Laser                                                                                            €  40

* Coaching                                                             €  200,- per uur


Afspraak afzeggen

Voor het niet tijdig afzeggen van een afspraak (binnen 24 uur), of een afspraak vergeten,
brengen we vanaf heden €45 in rekening.


 VBAG rogier

NVA Rogier
nip logo ROGIER