Visie en Werkwijze:

Therapie
Als er met diagnostische methodes meer inzicht is gekregen over de gezondheid van de cliënt gaan wij meestal over tot therapie. Hiervoor bestaan verschillende mogelijkheden. De methodes en technieken die ik hiervoor gebruik zijn gevarieerd, en van zowel westerse als oosterse achtergrond, te weten:

  • Biologische Functie Diagnostiek (B.F.D) als energetische testmethode;
  • (Laser-) acupunctuur: lichaam- en ooracupunctuur, volgens de Traditionele Chinese Geneeskunde (T.C.M)
  • Bioresonantie: zowel MORA als BICOM-behandelingsstrategieën;
  • Autogene Frequentie Therapie (A.F.T)
  • Oscillatie Resonantie Therapie (O.R.T)
  • Multi Wave Oscillator (M.W.O)
  • Lichttherapie (Unisol)
  • Magneetveld- en lasertherapie (Quantronics)
In de eerste sessies gebruik ik altijd (laser-)acupunctuur en bioresonantiebehandelingen. In de praktijk blijkt dat hierdoor al veel klachten kunnen verminderen of het lichaam in reactie gebracht kan worden.
Als het nodig is gebruik ik in latere sessies vaak andere ondersteunende behandelingen om het resultaten te optimaliseren. Vaak schrijf ik ondersteunende homeopatica en kruiden voor om ontgifting en weefselherstel en weefselversterking te bevorderen.
De behandelingen hebben als doel stap voor stap het lichaam weer tot zelfregulatie aan te zetten, geleidelijk te deblokkeren daar waar blokkades zijn, ontdoen van verborgen virussen, bacteriën, schimmels en parasieten en inactieve energiekanalen weer te openen.
 
Biologische therapieën hebben een bepaalde regelmaat in opvolging van sessies en een bepaalde inwerkingstrijd nodig. De therapiereeks wordt over het algemeen om de twee á drie weken gecontinueerd en per behandeling wordt er verder en dieper in het organisme ingewerkt. Vaak zal er in de eerste behandelingen in oppervlakkige structuren van het organisme ontgifting en herstel plaatsvinden. Vervolgens wordt na 5 á 6 sessies het organisme steeds dieper behandeld.
 
De therapieën kennen een bepaalde opeenvolging van handelen afhankelijk van de klacht en de persoonlijkheidsstructuur van de cliënt. Vaak is het noodzakelijk te ontgiften van schimmels (bijv. candidastammen, mucor rac., trichofyten, aspergillusstammen), bepaalde verborgen bacteriehaarden (streptokokken, stafylokokken, clostridiums, salmonellen, borellieën), verborgen virussen (vaak pfeiffer, cytomegalie, HHV-6, hepatitis ABCDE) en bepaalde zogenaamde milieugiffen (bijv. PCB’s, dioxine, PCP’s, CKW’s, pesticiden, zware metalen). Deze kunnen nogal eens vermoeidheidseffecten geven. U behoort dan goede ontgifting- en drainagemiddelen erbij te gebruiken om deze toxines (giffen) zo snel mogelijk uit te scheiden.
 
De immuniteit en de hormonale balans moeten eveneens vaak verbeterd worden. Ook hiervoor wordt specifiek ingewerkt en veelal met een direct verbeterend effect.
 
Door de diep inwerkende effecten van de therapieën is tijdens de behandelingsreeks het gevoel van welbevinden nogal wisselend. Het is belangrijk dat de cliënt de eigen reacties eerlijk en duidelijk terug rapporteert. Gezamenlijk kunnen wij dan voor een volgende interventie kiezen.
 
De reacties van de cliënten zijn nogal wisselend. Globaal genomen heb je drie groepen patiënten. Ten eerste de groep die direct en sterk reageert ('elfjes'); ten tweede een groep die wat later reageert ('tijgers'); ten derde degenen die niets van de therapie lijken te voelen, maar wel hun algemeen welbevinden gedurende de behandelingsreeks voelen toenemen ('olifanten').