Visie 
In de visie van biologische geneeskunde bezit het lichaam een scala aan zelfgenezende kwaliteiten. Als het lichaam gezond is, zal het deze kwaliteiten aanboren en ziekten en kwalen zelf kunnen genezen. Echter als er langdurige en steeds terugkerende klachten en/of ziektes zijn, kan het lichaam de weg tot zelfgenezing op de een of andere manier niet vinden. Hier kunnen verschillende, uiteenlopende redenen voor zijn. In ons instituut Biomedica proberen wij te achterhalen waarom dit gebeurt en er natuurlijk iets aan te doen. 

Werkwijze 

In de loop van de therapiesessies worden steeds meer mogelijke oorzaken van het ontstaan van chronische ziektes weggewerkt. We werken hierbij laag voor laag af, in een specifieke volgorde in wekelijkse of tweewekelijkse behandelsessies. Per behandeling wordt er verder in het organisme ingewerkt. Vaak zal er in de eerste behandelingen in oppervlakkige structuren van het organisme ontgifting en herstel plaatsvinden. Na 5 á 6 sessies wordt steeds verder en dieper de gezondheid bevordert. Met de behandelingen wordt het lichaam gestimuleerd om eventueel aanwezige bacteriële, virale, parasitaire en toxische belastingen op te heffen. Voedingsintoleranties en allergieën worden behandeld. Het eigen immuunsysteem wordt versterkt en geactiveerd. 

Vaak blijkt bij chronische klachten een veelvoud aan factoren aanwezig te zijn, waardoor een ziekte of een klachtenreeks in het lichaam aanwezig blijft. Zo kan blijken dat bijvoorbeeld bij iemand met fibromyalgie zowel een hoge parasietbelasting (bijv. entamoebes, giardia) als een voedingsintollerantie (bijv. glutenintollerantie) alsook een gevoeligheid voor elektromagnetische velden meespelen. Deze zijn dan geheel of gedeeltelijk behandelbaar met bioresonantie en andere (combinatie-)therapiën. 

Afhankelijk van de soort klachten en lichamelijke en energetische struktuur wordt een behandelplan samengesteld. Vaak kiezen wij voor bioresonantie en/of (laser-)acupunctuur om een proces van zelfgenezing op gang te zetten. In latere instantie kiezen wij ook voor andere technieken en methodes, als bioresonantie en acupunctuur onvoldoende blijken te zijn. Soms moet je het lichaam op een andere methode weer een zetje de goede kant op geven. De verschillende aanpakken kunt u verder op de website terugvinden. 

Meer artikelen... 

 

 

Voorbeelden electonica in het lijf pacemaker nuerostimultar

 

 !! Hoewel vele apparatuur veilig is voor alle patiënten !!

hebben we voorzichtigheidshalve toch besloten dat 
patiënten met een innerlijk elektronisch apparaatje 

(U kunt hierbij denken aan : PACEMAKERS, NEURO-STIMULATORS etc.)

worden doorverwezen naar andere praktijken.

Wilt U dit bij een afspraak ten alle tijden aangeven!