Therapieën

Al onze therapieën bieden een complementaire ondersteuning zodat u weer kunt genieten van een zorgeloos en vitaal leven.

Diagnostiek

Voor de diagnostiek van klachten maken wij gebruik van de Metatron Hunter, Biologische Functie Diagnostiek (B.F.D.) of de Elektrische Acupunctuur (E.A.P.) diagnostiek. Zodoende krijgen we een duidelijk beeld van het energetisch functioneren van belangrijke lichaamsfuncties, zoals organen en orgaansystemen, de aanwezigheid van ziekmakende microben (virussen, bacteriën, schimmels en parasieten), de mate van vervuiling, zware metalen en toxines, de mate van pathologie in het lichaam.

Verder worden de gevonden waarden zoveel mogelijk vergeleken met klinisch gevonden bloedwaarden en urinewaarden om een vollediger beeld te krijgen over de gesteldheid van de cliënt.


Onze diagnostiek apparatuur geeft een indicatie van de energetische gesteldheid van het lichaam. Op basis van de resultaten worden de therapieën voor uw persoonlijke situatie opgenomen in het behandelplan.

Metatron Hunter: Bodyscan

We werken met een systeem om energetische bodyscans te maken. Deze bodyscan is gebaseerd op de analyse van het magnetische veld van het lichaam. Svyatoslav Pavlovich Nesterov wordt gezien als de uitvinder van het diagnostische systeem. De Russische hoogleraar heeft mede met de kennis van de Kwantum Fysica deze techniek ontwikkeld.

Een belangrijke functie van de Metatron is een functie voor "driedimensionaal scannen". Dit maakt het mogelijk om automatisch afwijkingen in het lichaam te lokaliseren, waarbij er dieper gescand wordt op die plaatsen waar mogelijke verstoringen gevonden worden.


De energetische Bodyscan is een aanvulling op bestaande reguliere onderzoeken. De resultaten van de scan kunnen gebruikt worden als basis voor het behandelplan in onze praktijk of elders.


Tijdens een scan worden veranderingen in weefsels getoond en vervolgens verder uitgediept. Honderden modellen, van organen en gewrichten, tot cellen, DNA en chromosomen worden met de energetische bodyscan zichtbaar gemaakt. Als cliënt kan u zittend op een stoel, met een speciale headset op, direct meekijken naar de energetische bodyscan van het eigen lichaam. Door deze headset worden de frequenties verstuurt en ontvangen waarmee de bodyscan wordt uitgevoerd.


De computermodellen geven een driedimensionaal beeld van de inwendige organen. Gekleurde symbolen in het figuur maken het eenvoudig om mogelijke problemen te vinden. Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak is het mogelijk om diepere niveaus van het orgaan zichtbaar te maken op het scherm.


Het concept achter de energetische Bodyscan is de hypothese dat het menselijk lichaam uit een elektromagnetisch raamwerk bestaat dat kan reageren op externe signalen.Ieder orgaan en iedere cel heeft zijn eigen unieke trillingen, die in de software van de computer zijn opgeslagen. De uitwisseling van informatie tussen het orgaan en de omgeving worden in een grafiek op het scherm getoond. Iedere aandoening heeft zijn eigen unieke grafiek.


In de computer zijn veel grafieken van pathologische processen opgeslagen met alle ontwikkelingsstadia, rekening houdend met leeftijd, geslacht en diverse andere factoren. Na het bepalen van de frequenties van een biologisch object vergelijkt het systeem in hoeverre het overeenkomt met een gezond of een ziekmakend proces.


Met de Quantum-Bodyscan kan informatie in kaart gebracht worden over:
- organen
- biochemische waarden
- pathogenen (virussen, bacteriën, parasieten, ...)
- allergieën en intoleranties


Biologisch Functie Diagnostiek (B.F.D.) 

of Elektro-Acupunctuur (E.A.P.)

B.F.D. is de meting van de huidweerstand van acupunctuurpunten. Bij een storing in een orgaan, weefsel of energetische conditie van organen verandert de weerstand van het bijbehorende acupunctuurpunt. Deze meting is van belang om een beeld te krijgen van de energetische gesteldheid van het lichaam - de conditie van verschillende orgaansystemen en organismen. Deze metingen zijn de basis voor verder diagnostisch onderzoek en therapeutisch handelen.


Bij deze testmethode meet de therapeut de begin- en eindpunten van de meridianen op handen en voeten. Als cliënt doet u de schoenen en sokken uit en neemt een handelektrode in de hand. De therapeut neemt de meetstift en plaatst deze op de acupunctuurpunten. Het meetapparaat geeft dan een waarde aan, die genoteerd wordt. B.F.D. metingen kunnen ook in relatie met bioresonantie-apparatuur volbracht worden, en zijn hierin de basis tot bioresonantie-interventies.

Vergroot uw vitaliteit

Neem contact op

Na de diagnose wordt in overleg met u een behandelplan vastgesteld. De methodes en technieken die wij gebruiken zijn gevarieerd en van zowel westerse als oosterse achtergrond. 


De behandelingen hebben als doel het lichaam weer tot zelfgenezing aan te zetten, geleidelijk te deblokkeren daar waar blokkades zijn, ontdoen van verborgen virussen, bacteriën, schimmels en parasieten en inactieve energiekanalen weer te openen.


Onze biologische therapieën hebben een bepaalde regelmaat en een bepaalde inwerkingstijd nodig. Bij chronische klachten raden wij aan elke week of om de week een behandeling van 3,5 uur te ondergaan. Bij het afnemen van uw klachten of als u met een enkele klacht bij ons komt is een behandeling van 2 uur voldoende.


In de eerste sessies maken we oa. gebruik van Hunter behandelingen, bioresonantie en Trikombin behandelingen om een goed beeld van de gesteldheid van uw lichaam en ziekte te krijgen en de zwakste weefsels en organen aan te sterken. Hierdoor kunnen al veel klachten verminderen en kan u al meer energie en herstel ervaren. Het aansterken van uw zwakste weefsels en organen, vindt ook plaats met therapieën zoals Tesla, Laser, Mora, Fotonen etc. 


In de vervolg sessies zullen we met andere behandelingen dieper op het lichaam in werken, om toxines, virale en bacteriële haarden, dieper verscholen in het lichaam, weg te werken. 


We zullen ontgiften op:

- schimmels (bijv. candidastammen, mucor rac., trichofyten, aspergillusstammen),

- bepaalde verborgen bacteriehaarden (streptokokken, stafylokokken, clostridiums, salmonellen, borellieën), 

- verborgen virussen (vaak pfeiffer, cytomegalie, HHV-6, hepatitis ABCDE)

- bepaalde zogenaamde milieugiffen (bijv. PCB’s, dioxine, PCP’s, CKW’s, pesticiden, zware metalen).


Het ontgiften geeft meestal een gevoel van malaise en vermoeidheid. Daarom adviseren wij het gebruik van goede ontgifting- en drainagemiddelen om deze toxines (giffen) zo snel mogelijk uit te scheiden.

De immuniteit en de hormonale balans moeten eveneens vaak verbeterd worden. Ook hiervoor wordt specifiek ingewerkt en veelal met een direct verbeterend effect.

Door de diep inwerkende effecten van de therapieën is het heel gebruikelijk dat u, direct na de behandeling een paar dagen nodig hebt om te herstellen. Het lichaam is dan hard aan het werk om de vrij gekomen toxines en bacillen weg te werken. In deze fase is het gebruik van drainage middelen zeer belangrijk. Van ons krijgt u alle informatie hierover. Hierna zult u zich meestal een stuk energieker voelen. Belangrijk is dat u goed met ons communiceert over uw reactie op de behandeling. Het kan nodig zijn dat we de behandelingen iets moeten aanpassen, afzwakken of versterken

Steeds meer praktijken over de wereld ervaren dat de combinatie van bioresonantie, frequentietherapie en fotonentherapie samen met kruiden zeer effectief is tegen ongrijpbare aandoeningen.

Meta-Therapie

Naast diagnostiek met de Metatron Hunter zijn er uitgebreide therapeutische mogelijkheden. De zogehete 

"meta-therapie". Harmoniserende trillingen zetten het lichaam aan om functionaliteiten die uit balans zijn te herstellen. Om pathogenen te verzwakken worden geinverteerde trillingen toegedient die hun werking juist uit balans brengen. 


Via de speciale headset wordt deze informatie het lichaam ingestuurd. Vervolgens wordt het resultaat uitgelezen en zichtbaar gemaakt.


Functies van de Meta-therapie zijn :
- orgaan functie versterken
- biochemische waarden balanceren
- pathogeen bestrijden (virussen, bacteriën, parasieten, ...)
- allergieën en intoleranties wegwerken


Dit wordt bereikt door het toedienen van trillingen gebaseerd op:

- het eigen lichaam

- pathogenen (geinverteerd)
- genees-, homeopathische middelen
- orthomoleculaire en fytotherapeutische middelen
- edelstenenAcupunctuur

Acupunctuur is een onderdeel van een behandelmethode in de traditionele Chinese geneeskunde. Traditionele Chinese acupunctuur (TCM) bestaat uit het inbrengen van roestvrijstalen acupunctuurnaalden op specifieke punten van het lichaam.


Deze waardevolle geneesmethode wordt in onze kliniek toegepast. Naast TCM passen wij ook balans-acupunctuur toe, ontwikkeld door dr. Tan. Hierdoor ontstaat een deblokkerende, stabiliserende en/of herstellende invloed. Het aanprikken van acupunctuurpunten is meestal niet pijnlijk en gebeurt in een ontspannende liggende positie. Het is zeer effectief bij allergieën, immuniteitsstoornissen, reumatische klachten, darmklachten en pijnen. 

Bioresonantie Therapie

Elk levend wezen beschouwen wij in de bioresonantie als een groot energieveld dat elektromagnetische trillingen kan opnemen en afgeven. Elk mens heeft zijn individuele lichaamseigen trillingen, met zowel gezond makende ('Harmonische') frequenties als ziekmakende ('Disharmonische') frequenties.


Uitvinders van de bioresonantie (dr. Morell en ing. Rasche) kwamen op het geniale idee een therapievorm te ontwikkelen die de Harmonische trillingen versterkt en Disharmonische trillingen uitdooft. Deze techniek is gedurende de laatste 25 jaar sterk verbetert.

Omdat deze therapievorm gebruik maakt van lichaamseigen trillingen, die ergens van het lichaam 'gehaald' moeten worden en in veranderde, gezondere vorm weer teruggegeven moeten worden aan het lichaam spreken we van een Ingang en Uitgang. De meeste informatie van het lichaam wordt opgenomen (Ingang) en teruggegeven (Uitgang) via hand- en voetelektrodes. Afhankelijk van de soort klachten worden er op het lichaam ook nog andere elektrodes aangebracht. Als cliënt zit u rustig in een stoel met hand- en voetelektrodes, en met één of twee andere lichaamselektrodes en laat u de therapeut en de apparatuur het werk doen.


Deze therapievorm blijkt ondersteunend bij het verbeteren van klachten, zoals
- de ziekte van Lyme
- auto-immuniteitsziekten
- allergieën, migraine
- reumatische klachten en fybromyalgie
- chronische vermoeidheid
- chronische maag- en darmziektes
- alle kanker en pre-kanker processen

- en voor nog veel meer.

We werken in onze kliniek met 3 prachtige bioresonatie technieken
MORA, BICOM en TRIKOMBIN


Van deze 3 systemen hebben wij 5 verschillende apparaten in onze kliniek. 

Trikombin

De Harmonische Frequentie therapie bevat 25 niveaus waarmee gewerkt wordt aan intracellulaire stofwisselingsprocessen en meridiaan niveaus, aan de communicatie van het onderbewustzijn en het functioneren van de chakra’s. Alle niveaus laten zich nu met hun exacte mathematische nauwkeurigheid op basis van octaven reguleren. Ieder octaaf correspondeert met specifieke regulerende informatie voor de patiënt. Ook emotionele problemen laten zich hiermee behandelen.


De Trikombin wordt ingezet voor:
- Harmoniseren op 25 niveaus
- Het losweken van diep emotioneel trauma
- Bestrijden van virussen, bacillen en parasieten
- Hyperactiviteit, concentratiezwakte, depressies, genetische en conditionele zwaktes
- Allergieën, mogelijke aard opsporen en neutraliseren
- Neutraliseren van elektrische lading, e-smog, en geopatische belasting
- En nog veel meer.CoRe Inergetix

De primaire doelstelling van de CoRe is om het zelfgenezend vermogen van lichaam en geest te versterken en te balanceren.


Alles en iedereen, van mens tot virus heeft een eigen specifieke blauwdruk en trilling die resoneert met zijn omgeving. Dit is wat de CoRe-Inergetix (CoRe) kan meten. Het apparaat is een soort computer met een antenne en zender die de resonantie van uw lichaam meet. Deze trillingen geven informatie over uw lichamelijke en geestelijke gezondheid en helpen u in uw herstel.

De CoRe is een apparaat dat in korte tijd uw lichaam scant op de klachten of de vragen waar u mee komt. Met de antenne worden in korte tijd door het programma zo’n 500.000 items gecheckt. Die uitkomsten leiden tot inzicht en bewustwording in de oorzaken van het ongemak of over de vraag plus de mogelijke oplossingen. De inzichten van deze scanning zijn vaak bruikbaar voor de richting van de therapie of geven inzicht over het therapieverloop.


De CoRe geeft inzicht in:
- diepere oorzaken van ziektes;
- verborgen zwaktes in het lichaam;
- richting van op gang zetten van een zelf-genezingsproces;
- op welke manier het lichaam zich het beste kan herstellen.

De computer zoekt uit welke frequenties nu op dit moment het meeste effectief zijn. Deze kennis wordt direct gebruikt voor de frequentietherapie waarin we deze herstellende frequenties met hand-, voetelectrodes, met licht van een plasmagenerator en eventueel met spoelen het lichaam behandeld.


Frequentie Therapie

Terug naar boven

Frequentietherapie is ontstaan in de 20-er en 30-er jaren van de vorige eeuw. In die tijd ontdekte Dr. Rife bij toeval dat specifieke (radio-/elektromagneet) frequenties ook specifieke bacteriën konden opruimen of doden.

Dr. Rife (1920), microbioloog en arts, ontdekte dat elk virus en elke bacterie een eigen levensfrequentie heeft. Deze frequenties heeft hij in kaart gebracht. Vervolgens ontdekte Rife dat je energie met deze frequentie het lichaam in kunt sturen. Met als gevolg dat de betreffende bacterie of virus gaat resoneren en net als een glas bij de juiste toonhoogte, uit elkaar knalt.

Zo ontdekte hij bijvoorbeeld dat de frequentie 880Hz meerdere streptococcus stammen kon uitschakelen, zowel in een laboratoriumsetting als bij levende personen. Hij ontdekte ook dat specifieke frequenties in staat zijn weefselstructuren op te bouwen en aan te laten sterken.

Zijn ontdekkingen zijn in de jaren daarna in de vergetelheid geraakt. Maar nu 80 jaar later hebben we te maken met steeds resistenter wordende bacteriestammen en blijken zijn ontdekkingen van onschatbare waarde bij behandelingen van o.a. de volgende infecties:

- Borrelia bacterie (ziekte van Lyme)
- E-coli bacterie
- Epstein Barr (ziekte van pfeiffer)
- Staphylococcus bacterie
- Tuberculose bacil
- Streptococcus bacterie
- Chlamydia

De Amerikaanse Dr. Hulda Clark (1928) verrichtte jarenlang wetenschappelijk onderzoek op het gebied van de biofysica, celfysiologie en biologie, met zeer verrassende theorieën en therapieën als resultaat.


Zij ontdekte onder meer dat reumatische artritis wordt veroorzaakt door een bepaalde parasiet en dat zelfs hartkwalen en dementie veroorzaakt worden door lichaamsvervuiling vanuit onze dagelijkse routine én de aanwezigheid van bepaalde parasieten.


Iedere frequentie heeft een andere werking op het lichaam.

Je hebt frequenties die:
- balanceren
- aansterken
- energie geven
- harmoniseren
- specifiek organisch werken (nierfunctie)
- pijn weg halen (knie)
- specifieke virussen en/of bacteriën het lichaam uitdrijven
- deblokkeren.

Bij het deblokkeren worden frequenties gebruikt die heel diep liggende emoties weg werken of het chakra systeem deblokkeren. Ze maken geblokkeerde energetische energie los en deblokkeren de weefselstructuur.

Uitgelicht: Ziekte van Lyme

Terug naar boven

De ziekte van Lyme heeft een veelzijdig ziektebeeld. De klachten kunnen enorm verschillen per persoon. Door het combineren van meerdere therapieën is onze lyme behandeling hier goed op ingesteld. In deze 3 delige uitleg komen alle aspecten van onze lyme therapie voorbij.

| |

Dr. Doug en de ziekte van Lyme

De ontdekkingen van Dr. Doug MacLean zijn de basis van de frequentietherapie in onze kliniek en wordt ingezet voor de behandeling van uiteenlopende ziektebeelden.

Dr. Doug is enorm belangrijk geweest voor het ontwikkelen van effectieve behandelingen tegen de ziekte van Lyme. Hij heeft gewerkt voor NASA en heeft onder andere meegewerkt aan de ontwikkeling van de MRI scan. Na zijn pensioen werden zowel hij als zijn gezin geïnfecteerd door de Borrelia bacterie. Antibiotica hielp hem niet.


Door de infectie belandde Dr. Doug in een rolstoel en in die periode herontdekte hij de werken van Rife. Hij heeft geprobeerd de oorspronkelijke apparatuur van Rife aan onze tijd aan te passen en ontwikkelde de Doug-spoelen. Deze spoelen bleken goed te werken. Hij genas eerst zichzelf en zijn familie; hij kwam uit zijn rolstoel en staat nu weer vitaal in het leven!

Later is hij, samen met anderen, met deze therapie gaan werken. Hij heeft vele patiënten kunnen helpen. Door specifieke frequenties wordt het lichaam geactiveerd om herstelprocessen op gang te brengen.

Marcello


In onze praktijk maken wij gebruik van een verbeterde vorm van de Doug-spoelen, de Marcello. De Marcello is een elektromagnetische vorm van frequentie therapie en een verbeterde vorm van de Dr. Doug methode. Deze therapie is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek naar de frequenties van bepaalde microben (virussen, bacteriën, schimmels, parasieten).


Andere wetenschappers en uitvinders hebben op basis van de kennis van Rife, Clark en Doug nieuwe en moderne apparatuur ontwikkeld, waaronder de Marcello. De meeste microben verbergen zich in het lichaam en bij verzwakking van onze immuniteit, na ziekte, stress of heftige shock, worden zij meestal actief en maken het lichaam ziek. Bij de behandeling met de Marcello, worden door specifieke frequenties de microben opgeblazen of ze laten los uit het weefsel waardoor het lichaam zelf weer de kracht krijgt om te herstellen.

Tijdens de behandeling zit u op een stoel in een magneet-ring en worden de specifieke frequenties voor u uitgekozen. Duur van de behandeling is 20 minuten.

Hoe hoger de celenergie hoe vitaler de mens

Neem contact op

ParaPulser® - Magnetische Beck Frequentie Pulser

De ParaPluser® werkt met magnetische frequenties en wordt op verschillende manieren ingezet in onze praktijk, waarbij wij het meest gebruik maken van de volgende frequenties: 20 Hz, 10 Hz, 7,8 Hz en de 3,6 Hz. Deze frequenties werken zeer effectief bij het versterken van de immuniteit en helpen het zelfregulerend vermogen van het lichaam te versterken. Door de diepdoordringende frequenties tast het verborgen bacteriën aan, zoals lyme (borrelia), en tast de cystes en biofilms aan.


De Parapulser® is de meest geavanceerde, krachtige en compacte Beck magnetische pulser ooit gebouwd. Gebleken is dat het moeilijk is om een bepaalde frequentie diep het lichaam in te krijgen, dit apparaat is zo gebouwd, dat het een specifieke frequentie zodanig moduleert, dat het tot grote diepte in het lichaam doordringt.
Andere apparatuur in de praktijk werken ook met magnetische velden o.a. de Marcello. Het voordeel van de parapulser is dat het een zeer plaatselijke en diepe gezond makende werking heeft. Waardoor we beter kleine plaatselijke bacteriële haarden of toxine ophopingen kunnen wegwerken. 

Longevity-mat

Terug naar boven

Stimulatie met deze optimale frequenties van de longevity-mat doen al uw cellen weer perfect werken, en worden ziektes vermeden die door afwijkingen van de juiste cel-frequenties ontstaan. Hoe meer energie de cel dagelijks krijgt, des te langer de cel en wij leven.


De Longevity-mat is uitermate geschikt te gebruiken bij:
- Rugklachten, rugpijn, hernia
- Artrose en kraakbeenproblemen
- Osteoporose
- Blokkades in spieren en lichaam
- Tinitus (oorsuizen)
- Weinig energie en vermoeidheid
- Zwake fysieke en mentale toestand
- Stress en slaapproblemen
- Rimpels (samen met L- Hyaluronzuur)
- Slechte bloedcirculatie en stofwisselproblemen
- Chronische aandoeningen en ziektes

390 bekende oer-frequenties

Het systeem werkt met 390 heel precies berekende oer-frequenties die ons lichaam stimuleren om in volledige harmonie terug te komen. Deze basis- of scheppingsfrequenties zijn volgens Global Scaling als meest harmonische frequenties berekend. Deze frequenties worden met een ultra zacht magneetveld in het lichaam gestuurd. Hierbij is het magneetveld eerder het transportmiddel voor deze frequenties. Zij verspreiden zich in het lichaam en activeren de weldoende werking.
Onze lichaamseigen frequenties worden gestimuleerd om weer in harmonie te komen.
Afwisselende positieve en negatieve polariteit.
De wisselende positieve en negatieve polarisatie zorgen, samen met Global Scaling, ervoor dat blokkades van cellen tot in de chromosomen en mitochondriën (= onze cel-eigene energiecentrales) gedeblokkeerd worden. Pas door het deblokkeren kunnen deze weer optimaal functioneren. 


Niet lineair, logaritmisch en lichaamseigen werkend systeem
Het gebruik van een logaritme van de Longevity-systemen is niet lineair want ook ons lichaam werkt op dezelfde niet-lineaire manier. De combinatie van een zeer zacht magneetveld met precies berekende basisfrequenties met een wisselende polariteit is de sleutel tot de beste resultaten.


Longevity systeem met hun Global Scaling TechnologieGlobal Scaling levert een nieuwe basis met holistische benadering voor het onderzoek van celbiologische, fysiologische en neurofysiologische processen. Trillingen en resonantieprocessen vormen de basis voor de functie van ons hartcirculatiesysteem, van het centraal en perifere zenuwstelsel als ook van de zintuigen en onze stofwisseling.

Iedere ziekte start met een verstoring in de Bioritmen. Deze veranderingen kunnen met de meetkundige methoden die op Global Scaling baserende spectraalanalyse doelbewust herkend worden (b.v. Oberon). Niet invasieve therapiemethoden zijn vandaag in staat deze gestoorde Bioritmiek te corrigeren.

Fotonen Therapie

In 1975 hebben wetenschappers vastgesteld dat alle lichaamscellen licht bevatten en uitzenden. Dat licht heeft de naam bio-fotonen gekregen: bio betekent leven en foton betekent licht. Bio-fotonen vormen de energie die alle lichaamscellen nodig hebben om te functioneren en met elkaar te communiceren. De meest natuurlijke bron van licht is de zon.


Zonlicht wordt door het lichaam opgenomen via de ogen en de huid. Onze voeding vormt daarnaast een indirecte bron van licht. Bio-fotonen stimuleren en reguleren de functies van alle lichaamscellen, het hormoonstelsel, immuunsysteem, zenuwstelsel, orgaanfuncties en het bewegingsapparaat.

Als lichaamscellen niet goed functioneren, kunnen uiteenlopende pijn- en gezondheidsklachten ontstaan die kunnen variëren van lichamelijke tot psychische klachten. Als cellen niet goed functioneren vermindert hun lichtintensiteit. Hoe zieker een persoon des te zwakker het fotonenlicht.
Door licht toe te voegen via fotonentherapie worden de lichaamscellen gestimuleerd zich te herstellen.

Na tientallen jaren onderzoek zijn effectieve fotonen-apparaten ontwikkeld, die in onze kliniek worden gebruikt. Wij werken met 3 verschillende apparaten
- De Bionic 880,
- De Hyperfoton 3D
- De Chiren 


Deze apparatuur kan weefsels van de fotonen voorzien die nodig zijn voor het herstel.
Sinds juli 2019 hebben we een zeer waardevolle uitbreiding van de Bionic 880, waarbij aan het fotonenlicht specifieke frequenties worden toegevoegd die microben doden.

Hierdoor heeft de behandeling het volgende effect:
- Doden van ziekmakende microben
- Deblokkeren van geblokkeerde lichaamsprocessen en emoties
- Verbeteren van vele lichaamsfuncties
- Het doorbreken en omdraaien van ziekteprocessen
- Versterken van de doorbloeding
- Verbeteren van de zuurstofopname in de weefsels
- Versterken van de immuniteit
- Verbeteren van de hormonale functie
- Verbeteren van veel psychische en emotionele functies.

Tesla Lights Therapie

Terug naar boven

Een zeer uitzonderlijke behandelmethode in onze kliniek zijn de Tesla-Lights. Dit apparaat bestaat uit twee carrousels, met elk 24 gaslampjes aan het hoofd en voeteneind. U ligt gedurende 15 à 20 minuten op een behandeltafel tussen de twee carrousels die, wanneer ze worden aangezet, een knetterend geluid maken.

De gaslampen zijn gevuld met verschillende edelgassen en zuurstof die, wanneer ze aan worden gezet, doordat een hoge spanning door de carrousels wordt geleid, worden geïoniseerd, en dit leidt tot een productie van elektromagnetische golven met frequenties tussen de 750Hz en 3 MHz en productie van fotonen. Doordat u tussen de carrousels ligt, wordt het lichaam overspoeld met een bombardement aan elektromagnetische golven en fotonen.

Het effect op uw lichaam
De lichaamscellen absorberen energie en informatie uit de wolk van frequenties die ze nodig hebben voor herstel van balans en heling.

Mensen voelen zich prettiger, hebben meer energie en voelen zich na een behandeling van 15 à 20 minuten meer ontspannen. Als het lichaam erg uit balans is kan een Herxheimer reactie optreden. Dit is een ontgiftingsreactie, als gevolg van het doden van bacillen en virussen. Dit kan een malaisegevoel geven van een paar uur tot een paar dagen.

De Tesla kan worden ingezet bij:
- Chronische vermoeidheid
- Verbeteren van de doorbloeding
- Versterken van de immuniteit
- Bestrijding van ontstekingen en infecties
- Depressie
- Slaapproblemen

De Tesla-lampen worden al jaren toegepast en zijn erg veilig.


Let wel op: Bij orgaantransplantaties en pacemakers is het echter beter om de Tesla-lampen niet te gebruiken. Zwangere vrouwen kunnen de Tesla-lampen ook beter niet gebruiken.

LightForce™ EX Laser therapie

Terug naar boven

LightForce laser is een professionele laser die in Amerika veelvuldig wordt ingezet bij professionele sportclubs o.a., de NBA, NHL. Het wordt ingezet ter verkorting van het herstelproces en om de spelers weer snel op topniveau te krijgen. Ook wordt het veelvuldig gebruikt in o.a. biologische praktijken om de biologische herstelprocessen te versnellen en te verbeteren.

LightForce Laser versnelt het genezingsproces
De LightForce™ EX is een laser met een groot vermogen, tot wel 15 W. Het is aangetoond dat het de genezing van beschadigde zenuwen, pezen, spieren en orgaanfuncties versnelt en verbetert. Dit zorgt voor korte behandeltijden van maar 3 tot 10 minuten per behandeling in de sportfysiologie. Bij biologische praktijken wordt de laser breder ingezet, namelijk voor een algemeen holistisch herstel van het gehele lichaam. Afhankelijk van de klacht versnelt deze laser het genezingsproces, verhoogt het metabolisme (stofwisseling), en verbetert de bloedsomloop op de plaats waar het lichaam problemen heeft. Het is effectief gebleken bij de behandeling van acute pijn en letsel, ontstekingen, chronische pijn en postoperatieve omstandigheden en om het lichaam in een betere gezondheidsconditie te brengen.
LightForce Lasertherapie behandeling is pijnloos en snel. Patiënten voelen een weldadige warmte als de laser energie zachtjes doordringt tot diep in het weefsel.

Uit onderzoek blijkt dat laser licht van de LightForce laser weldadig is bij:

Lage rugklachten, verstuikingen

CTS, carpaal tunnel syndroom
PFS (knieklachten)
Chronische tenniselleboog
Hamstring-klachten
Migraine
Chronische Candidiasis
Allerlei vormen van Metabole stoornissen
Allergieën
Astma


Chronische Borreliose (ziekte van Lyme)
Neuro-borreliose
Alle artrose-processen o.a. heup en knie artrose
Schouderklachten (w.o. Frozen shoulder)
Pijn en neuropathie
Reumatische klachten
Fibromyalgie
Chronische vermoeidheid (CVS)

ME
Hooikoorts


en nog veel meer veelal moeilijk behandelbare klachten


P.E.R. 2000 (Pulsed Energy Replenisher)

Een goede gezondheid is onbeschrijflijk waardevol. In de laatste 120 jaar hebben veel wetenschappelijke ontwikkelingen plaatsgevonden op het gebied van quantumfysica en elektromagnetische velden. Ook ons lichaam is opgebouwd uit elektromagnetische communicatievelden (Lakovsky, W. Reich 1930, Higgs-Boson 2010).


De elektronen die overal in ons lichaam stromen op een geordende manier zijn hier grotendeels voor verantwoordelijk. Dr. Warburg ontdekte dat wanneer een cel zijn celspanning verliest de mogelijkheid tot geleiding stagneert. Zonder elektronengeleiding is er geen elektromagnetische aantrekkingskracht en verliest het systeem zijn coherentie.


Een gezonde cel heeft en cel-spanning van -70 mV. Door stress, ziekteverwekkers, straling etc. kan de cel-spanning dalen tot wel -20 mV. Hierdoor kan een stagnatie van elektronen optreden wat kan leiden tot verder energieverlies en mogelijk verlies van lichamelijke en mentale functies. Dr. Warburg ontving hiervoor de nobelprijs.


Ook de NASA waarschuwt al jaren voor het inzakkend aardmagnetisme dat mede, naast de toenemende elektrosmog, de oorzaak is voor het afnemend potentieel van de celmembraan.


Elektromagnetische pulsen

De werking van de PER 2000 is gebaseerd op dit principe. Door het aanbieden van elektromagnetische pulsen wordt de cel geactiveerd om zijn cel-spanning te herstellen. De PER 2000 bereikt het volledige frequentiespectrum van de cel, waardoor het inwendige van de cel in een hogere energetische toestand wordt gebracht. Dit levert de benodigde energie om de cel-communicatie weer optimaal te laten plaatsvinden. Door het herstel van de elektronenstroom kan de elektromagnetische aantrekkingskracht en coherentie zich herstellen. Naast sport en beweging, slaap en goede voeding is de PER 2000 daarom een waardevolle manier om de lichaamsenergie te herstellen.

Ontgiftingstherapie

Een ander voordeel van de PER 2000 is dat al duizenden onderzoeken zijn gedaan naar pulserende elektromagnetische veld-therapieën met positieve uitkomsten en er zijn geen bekende negatieve bijwerkingen. Eindelijk een methode die ook goed onderzocht is. Zo wordt de ATP (energie) productie en de NO productie verhoogd in de cel en vind autophagie plaats. Dit wil zeggen dat de cel van binnenuit aangezet wordt tot ontgiften. Voor elke ontgiftingstherapie is dit dus ook een onmisbare aanvulling.

Let op: De PER 2000 is niet geschikt voor mensen met een pacemaker.

Spirovitaal Therapie (geactiveerde zuurstof therapie)

Terug naar boven

Spirovitaal therapie is een volstrekt natuurlijke therapie, waarvan in de afgelopen 18 jaar geen bijwerkingen of contra-indicaties bekend zijn. Het is een effectieve complementaire therapie bij de behandeling van allerlei chronische ziekten en aandoeningen.


Door het toepassen van spirovital therapie verbetert de zuurstofbenutting en wordt de balans bevorderd in het autonome zenuwstelsel. De belangrijkste effecten van geactiveerde zuurstoftherapie zijn:
het verbrandingsproces in de cellen gaat beter werken, met als gevolg een hogere energieproductie. Hierdoor zal de vitaliteit toenemen.


- De immuniteit wordt versterkt, doordat in de cel meer beschermende antioxidanten worden geproduceerd. Deze antioxidanten neutraliseren de agressieve vrije radicalen. Dit heeft een positief effect bij ziektes en aandoeningen, op de huid, de ogen en het verouderingsproces.


- Het autonome zenuwstelsel, de belangrijkste regelcentrale van alle processen in de het lichaam - werkt aantoonbaar beter. Dat betekent dat de stofwisseling wordt geoptimaliseerd, een randvoorwaarde voor een goede gezondheid, snel herstel, effectieve ontgifting en een goede gewichtsbeheersing.

- Goed inslapen en doorslapen, volop energie en motivatie en een goede weerstand tegen ziekte.


Spirovitaaltherapie werkt ondersteunend bij chronische ziekten en aandoeningen zoals:
- COPD en Astma
- Slaapstoornissen en slaapapnoe
- Stressklachten en Burn-out
- Huidklachten en eczeem
- Bloeddrukproblemen
- Verhoogd Cholesterolgehalte
- Concentratieproblemen
- Allergie en Hooikoorts
- Fibromyalgie

Méér energie - betere gezondheid - een langer leven!

Neem direct contact op

Biomat 7000 MX Professional

Terug naar boven

Door te liggen op de full-length BIOMAT Professional zult u direct de warmte voelen van de infrarood stralen die diep in het lichaam penetreren. De negatieve ionen hebben een voedend effect op elke cel van het lichaam. De technologie van de mat is daardoor in staat om een breed scala aan gezondheidsproblemen aan te pakken.


Een combinatie van infrarood licht, negatieve ionen

De kern van de Richway BIOMAT technologie is een combinatie van infrarood licht, negatieve ionen effecten en de geleidende eigenschappen van amethist edelstenen. Deze drie krachtige stimulatoren worden gecombineerd in de Biomat.


De amethist BIOMAT levert verzachtende, diep doordringende warmte, terwijl het de regeneratie stimuleert. Het is een veilige en natuurlijke manier om een optimale vitaliteit te bereiken en een veerkrachtiger lichaam. Deze zeer effectieve therapie is nu beschikbaar voor medische professionals.


De infrarood technologie is door de NASA geïdentificeerd is als een veilige en therapeutische lichtgolf.


Door verlichting van spier- en gewrichtspijn, kan de BIOMAT  herstel en regeneratie op gang brengen. De BIOMAT beïnvloedt  ook de immuniteit, endocrinologie, lymfe- en zenuwstelsel van het lichaam.


De 7000 MX Professional BIOMAT wordt  inmiddels door veel mensen over de hele wereld gebruikt. Mensen met o.a. chronische pijn, problemen met de bloedsomloop, ontsteking, migraine, allergieën, angst, slapeloosheid, vermoeidheid en immuundeficiënties ervaren aanzienlijke verbeteringen in hun gezondheid en welzijn. 

StimAtriph (microstroom therapie)

Terug naar boven

Uit meer dan 20 jaar onderzoek blijkt dat met behulp van een specifiek gemoduleerde microstroom, het lichaam in een structureel gezondere toestand gebracht kan worden. Wat eerst ontwikkeld was voor pijnbeheersing (APS) bleek later ook voor heel veel andere klachten goed te werken.


Bij deze apparatuur worden zwarte en rode electrode op specifieke plekken op het lichaam aangebracht. Het tussenliggende weefselgebied krijgt hierdoor een sterke impuls, door middel van microstroom.

De Stimatriph stimuleert de aanmaak van neuro-hormonen waardoor pijnstilling en ontstekingsremming optreedt. Tevens wordt de ATP-productie in de cellen verhoogd met 500-800% waardoor pijn vermindert, de energie toeneemt, men zich fitter voelt en het slaappatroon verbetert. Het zelf genezend vermogen van het lichaam wordt geactiveerd.


Bemer Pro Set (Fysische vaattherapie)

Terug naar boven

De Bemer Pro Set geeft een enorme impuls aan microcirculatie

Deze therapievorm wordt ingezet gedurende 20 minuten tot een half uur, hetgeen een enorme verbetering geeft van de doorbloeding, de microcirculatie.


Bij heel veel chronische klachten, o.a. pijnklachten en vermoeidheidsklachten blijkt de microcirculatie ernstig verstoord te zijn. Deze therapievorm helpt de microcirculatie weer geleidelijk te herstellen.
Op deze manier worden alle orgaansystemen weer gevoed met voeding en zuurstof.


Ook voor de technologie van deze mat is veel wetenschappelijk onderzoek gedaan. De therapie is volledig veilig voor alle patiënten.


Ars Biomedica b.v.

St. Hubertuslaan 108A
3972 WP
 Driebergen

0343 - 53 17 94