Biologisch Functie Diagnostiek (B.F.D.) of Elektro-Acupunctuur (E.A.P.)

Elektro-Acupunctuur is een moderne variant van acupunctuur.

B.F.D. is de meting van de huidweerstand van acupunctuurpunten. Bij een storing in een orgaan, weefsel of energetische conditie van organen verandert de weerstand van het bijbehorende acupunctuurpunt. Deze meting is van belang om een beeld te krijgen van de energetische gesteldheid van het lichaam - de conditie van verschillende orgaansystemen en organismen.

Deze metingen zijn de basis voor verder diagnostisch onderzoek en therapeutisch handelen.

Bij deze testmethode meet de therapeut de begin- en eindpunten van de meridianen op handen en voeten. Als cliënt doet u de schoenen en sokken uit en neemt een handelektrode in de hand. De therapeut neemt de meetstift en plaatst deze op de acupunctuurpunten. Het meetapparaat geeft dan een waarde aan, die genoteerd wordt. B.F.D. metingen kunnen ook in relatie met bioresonantie-apparatuur volbracht worden, en zijn hierin de basis tot bioresonantie-interventies.