De ziekte van Lyme

Elk jaar lopen ongeveer 1,5 miljoen mensen een tekenbeet op. Hiervan krijgen 27.000 mensen de ziekte van Lyme, waarvan 1000 tot 1500 mensen langdurige klachten houden. Het vermoeden bestaat echter dat het veel meer mensen betreft, omdat velen niet weten dat ze besmet zijn en denken dat ze een andere klacht onder de leden hebben. (Dit zijn, begin 2023, de laatste cijfers van het RIVM. Zie voor meer informatie de website van het RIVM.)

Wat is de ziekte van Lyme?

De ziekte van Lyme wordt onder andere veroorzaakt door de bacterie Borrelia burgdorferi. De ziekte van Lyme kun je via de beet van een besmette teek oplopen. De teek wordt besmet, met Borrelia, als hij bloed zuigt bij kleine (knaag)dieren of vogels die de Borrelia bacterie bij zich kunnen dragen. Wanneer een teek later bloed van mensen zuigt, kan de Borrelia bacterie op de mens overgedragen worden. Ongeveer 1 op de 5 teken draagt de bacterie bij zich.

Jammer genoeg zien wij in onze praktijk ook steeds vaker mensen die vermoedelijk door een muggenbeet, via seksueel contact of via overdracht van moeder op ongeboren kind, besmet zijn geraakt met de Borrelia bacterie.

Ziekteverschijnselen van Lyme

Het ziektebeeld van de ziekte van Lyme is niet eenduidig, niet iedereen krijgt dezelfde klachten. Dat heeft te maken met de aanwezige co-infecties. Naast de ziekte van Lyme worden andere ziekten, co-infecties van Lyme, door teken overgedragen. En ook kunnen andere virussen in uw lichaam geactiveerd worden door de Borrelia bacil. De meest voorkomende co-infecties zijn Babesia, Bartonella, Mycoplasma, Rickettsia, Ehrlichia, Epstein Barr etc. Wij zien in onze praktijk veel patiënten met de ziekte van Lyme met zeer uiteenlopende klachten:

  • Een verkleuring van de huid op de plek van de tekenbeet, die groter wordt. Deze kan tot drie maanden na een tekenbeet verschijnen. De verkleuring kan verschillende verschijningsvormen hebben. Voorbeelden van verkleuringen zijn te vinden op op www.tekenradar.nl. Steeds vaker horen wij van patiënten, met de ziekte van Lyme, dat zij nooit een verkleuring op de huid hebben gehad
  • Koorts en eventueel spier- en gewrichtspijn, in de eerste weken na een tekenbeet.
  • Soms kunnen gewrichtsklachten, huidklachten, zenuwklachten of hartklachten ontstaan. Dat kan gebeuren als de ziekte van Lyme niet meteen wordt behandeld. Maar deze klachten kunnen ook optreden in het latere verloop van de ziekte
  • Brainfog, concentratie stoornissen
  • Chronische vermoeidheid
  • Darmklachten en toename van voedingsallergie
  • Artrose en reuma-achtige klachten
  • Alzheimer of andere neurologische klachten

Het verloop van ziekte is zeer grillig. De klachten kunnen verdwijnen en opeens jaren later weer opduiken en dan vaak in een ernstiger vorm. Dit kan gebeuren na een periode waarin de immuniteit verzwakt is geraakt. Het verzwakken van de immuniteit kan optreden na langere periodes van stress, na opgelopen trauma of shock zowel op fysiek als op emotioneel gebied of door een ziekteproces.

Behandeling van de ziekte van Lyme

In de eerste fase van de ziekte van Lyme en besmetting met Borrelia werkt antibiotica meestal goed en afdoende. Echter uit ervaring blijkt dat als de infectie maanden of jaren geleden heeft plaatsgevonden antibiotica niet meer werkt en zelfs schadelijk kan zijn voor het lichaam. Vaak gaan patiënten zich zieker voelen. En er bestaat een grote kans dat de borrelia bacterie resistenter en agressiever wordt.

Bij uw eerste bezoek wordt via een apparaat, de Hunter Metatron, een meting in kaart gebracht wat er aan de hand is. Welke infecties spelen een rol.

In overleg met u wordt een behandeltraject met Bioresonantie en andere therapieën uitgezet. Na verloop van tijd wordt wederom gemeten, met de Hunter Metatron en Bioresonantie, wat het resultaat van de behandelingen is. En zal op basis van de metingen een “fine tuning” plaatsvinden. We zien namelijk dat het infectiebeeld verschuift. Deze metingen blijven plaatsvinden om het verloop van de ziekte en herstel te volgen. In de meeste gevallen zal na een intensief behandeltraject de ziekte met succes overwonnen kunnen worden.

De klachten die iemand ontwikkelt bij de ziekte van Lyme wisselen sterk per persoon en worden voor een groot deel bepaald door de co-infecties.
Het verloop van de ziekte van Lyme is zeer grillig. Daarom zullen gedurende het behandeltraject metingen worden gedaan om het verloop van de ziekte en herstel te blijven volgen. In de meeste gevallen zal na een intensief behandeltraject de ziekte met succes overwonnen kunnen worden

Onze diagnostiek apparatuur geeft een indicatie van de energetische gesteldheid van het lichaam

Op basis van de resultaten worden de therapieën voor uw persoonlijke situatie opgenomen in het behandelplan