Chronische buik- en darmklachten

Chronische buikklachten geven vooral problemen met de ontlasting. Sommige mensen hebben last van verstopping, anderen hebben vooral last van diarree, soms beide (diarree en verstopping). Chronische buikklachten kunnen een zeurende, krampende of stekende pijn veroorzaken in de buik. De pijn in de buik kan zo intens zijn dat je de dagelijkse werkzaamheden moet stoppen.

Ook kan er bloed en/of slijm bij de ontlasting zijn. Ieder mens heeft een bepaald ontlastingspatroon. Wanneer dit plotseling blijvend verandert, kan dit wijzen op een darmaandoening.

Behandeling en aanpak
We behandelen in onze kliniek regelmatig mensen met buik- en darmklachten.
De behandeling bestaat eruit dat bij uw eerste bezoek met een Hunter Metatron-scan in kaart wordt gebracht wat er aan de hand is. Aan de hand van deze scan bepalen we het behandeltraject met Bioresonantie en andere therapieën.
We kijken naar de volgende zaken:

  • Hoe is  de darmflora, is er sprake van een disbalans. Er wordt gekeken naar schimmelbelasting, parasieten en dysbiose
  • We kijken naar de immuun functie. Bij colitis ulcerosa en ziekte van Crohn is er sprake van een immuun verstoring en/of auto-immuniteit
  • Zijn er ontstekingen en zweren in het maag- darmkanaal
  • Is er sprake van lekkende darm of  “leaky gut”
  • Zijn er voedingsallergieën of intoleranties
  • Aanwezigheid van zware metalen en toxines worden getest. Dit gebeurt vaak niet meteen in de eerste behandeling maar wel in het verloop van het behandeltraject.
Chronische buikklachten kunnen een zeurende, krampende of stekende pijn veroorzaken. Chronische buikklachten geven vooral problemen met de ontlasting: verstopping, diarree, of beide. 
Met de Hunter Metatron scan wordt in kaart gebracht wat er aan de hand is

Onze diagnostiek apparatuur geeft een indicatie van de energetische gesteldheid van het lichaam.

Op basis van de resultaten worden de therapieën voor uw persoonlijke situatie opgenomen in het behandelplan.